Strona główna/BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza (..)

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Zamówienia publiczne - znaleziono: 67
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. 2024-06-13
„Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy ulicy Tuwima 1,3,5 w Czeladzi” 2024-06-06 2024-06-21 11:00:00
„Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Czeladzi wraz z przebudową koniecznej infrastruktury drogowej” 2024-05-29 2024-06-13 11:00:00
Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź Cmentarzem Komunalnym w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku 2024-05-17 2024-05-27 11:00:00
„Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź Cmentarzem Komunalnym w okresie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku” 2024-05-08 2024-05-16 11:00:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego "Budowa obwodnicy osiedla Rojce w Czeladzi - etap I" 2024-04-30 2024-05-10 11:00:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi" 2024-04-17 2024-04-29 11:00:00
„Adaptacja budynku byłych warsztatów mechanicznych Kopalni Saturn w Czeladzi na cele rozwojowe regionu - kryty basen” 2024-04-15 2024-06-24 11:00:00
„Budowa obwodnicy osiedla Rojce w Czeladzi - etap I” 2024-04-03 2024-05-07 11:00:00
„Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi” 2024-03-28 2024-05-13 11:00:00
„Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w Czeladzi w 2024 roku”. 2024-03-01 2024-03-11 11:00:00
„Przebudowa ulicy Bytomskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami” 2024-02-29 2024-03-21 11:00:00
Zamówienie z wolnej ręki - Budowa fragmentu drogi na ul. 3 Szyb od skrzyżowania z ul. Sraropogońską 2024-02-28
Przebudowa ul. Miłej 2024-02-27 2024-03-19 11:00:00
Obsługa rowerów miejskich na terenie Miasta Czeladź w 2024 roku 2024-02-23 2024-03-12 11:00:00
Wystawa stała muzeum Saturn w Czeladzi realizowana w budynku Cechowni byłej Kopalni "Saturn" w Czeladzi przy ul. Dehnelów 43 2024-02-15 2024-04-09 11:00:00
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Czeladź” 2023-12-28 2024-01-22 11:00:00
„Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Czeladź - MZGK w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r.” 2023-12-15
„Administrowanie w imieniu Gminy Czeladź Cmentarzem Komunalnym w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku” 2023-12-05 2023-12-13 11:00:00
Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. 2023-11-24
Drukuj
Liczba odwiedzin
3839
do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.