Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Czeladzi od dnia 01.01.2018 r.
Lp. Data kontroli Organ dokonujący kontroli Zakres kontroli
1. od 13.06.2018 r. do 14.06.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.  od 07.12.2018 r. do 21.12.2018 r. Burmistrz Miasta Czeladź  - przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.
3.  od 20.05.2019 r. do 05.06.2019 r. Burmistrz Miasta Czeladź  - gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących
- realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.
4.  od 27.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014-2020 (dot. projektu 083F/17)
5.  od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
- Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-02 10:55
Wytworzenie publikacji
Lisowski Łukasz 2020-10-02 10:54
Zatwierdzenie
Lisowski Łukasz 2020-10-02 10:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
65
do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.