Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Czeladzi od dnia 01.01.2018 r.
Lp. Data kontroli Organ dokonujący kontroli Zakres kontroli
1. od 13.06.2018 r. do 14.06.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.  od 07.12.2018 r. do 21.12.2018 r. Burmistrz Miasta Czeladź  - przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.
3.  od 20.05.2019 r. do 05.06.2019 r. Burmistrz Miasta Czeladź  - gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących
- realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.
4.  od 27.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014-2020 (dot. projektu 083F/17)
5.  od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
- Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-02 10:55
Wytworzenie publikacji
Lisowski Łukasz 2020-10-02 10:54
Zatwierdzenie
Lisowski Łukasz 2020-10-02 10:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
43
do góry
760. rocznica lokacji Miasta Czeladź Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ) Czeladź pomaga Ukrainie! Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.