Strona główna/BIP/Zamówienia publiczne/Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza (..)

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Zamówienia publiczne - znaleziono: 18
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Budowa chodnika w rejonie Osiedla Piłsudskiego w Czeladzi 2021-10-21
Zamówienie z wolnej ręki - Ulica Siemianowicka - wymiana infrastruktury technicznej 2021-09-03
Prochownia - Park Zabaw - budowa parkingu 2021-08-31 2021-09-16 11:00:00
Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Czeladzi 2021-08-20 2021-09-06 11:00:00
Budowa miejsc postojowych przy ul. 17 Lipca w Czeladzi 2021-08-10 2021-08-25 11:00:00
Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Czeladzi 2021-07-29 2021-08-18 11:00:00
Usługi związane z obsadzeniem skarpy krzewami i kwiatami 2021-07-28
Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi 2021-07-19 2021-08-05 11:00:00
Budowa drogi ul. Węglowej etap 2 2021-07-16
Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi 2021-06-30 2021-07-15 11:00:00
Modernizacja ulicy Pustej 2021-06-18 2021-07-08 11:00:00
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja nawierzchni terenu przyległego do Osiedla Piłsudskiego - dojazd do garaży" 2021-06-14
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ul. Siemianowickiej" 2021-06-14
„Modernizacja nawierzchni terenu przyległego do Osiedla Piłsudskiego - dojazd do garaży” 2021-06-02
"Przebudowa ul. Siemianowickiej" 2021-06-02
Budowa placów zabaw w Parku Grabek w Czeladzi 2021-03-26 2021-04-16 11:00:00
Przebudowa drogi ul. Kilińskiego w Czeladzi wraz z budową kanalizacji deszczowej 2021-03-24 2021-04-15 11:00:00
Kampania promocyjna w ramach projektu p.n. „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)” 2020-12-30 2021-02-02 11:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
1384
do góry