Strona główna/MZGK/Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 470 r. z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 256 r. z późniejszymi zmianami )
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264 .),
  4. Uchwała nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2020 r. poz. 3701)

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

  1. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych np. zjazdu lub na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „zajęcie pasa”
  2. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „zajęcie pasa-urządzenie obce”
  3. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „kiosk, stoisko”
  4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy wniosek do pobrania: „reklama”

Uwagi:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć:

  • w przypadku umieszczania nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześnie umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty - na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

Stawki opłat są określone w uchwale nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2020 r. Poz. 3701)

W przypadku składania wniosku przez osobę trzecią należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Czeladź.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 0000-00-00 Wniosek o zajęcie pasa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1431
Wniosek o zajęcie pasa 22KB -
doc 2020-03-27 Wniosek zajęcia pasa - urządzenie obce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1254
Wniosek zajęcia pasa - urządzenie obce 15KB -
doc 0000-00-00 Wniosek kiosk, stoisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 820
Wniosek kiosk, stoisko 25KB -
doc 0000-00-00 Wniosek reklama
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 859
Wniosek reklama 25.5KB -
pdf 0000-00-00 Uchwała nr XXII/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
Uchwała nr XXII/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 kwietnia 2020 r. 1.21MB zobacz
doc 2021-03-24 wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
wniosek o wydanie warunków technicznych - kanalizacja deszczowa 58.5KB -
do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.