Strona główna/Aktualności/Budowa ulicy Staropogońskiej

Budowa ulicy Staropogońskiej

5 Października 2023

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej realizuje obecnie zadanie związane z budową ulicy Staropogońskiej o długości około 690 metrów.  Budowa obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia terenu, budowę kanału technicznego oraz nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej.

Wykonanie prac rozpoczęto od ulicy Wiejskiej. Na odcinku około 180 metrów zrealizowano w chwili obecnej kanał technologiczny ,kanalizację deszczową, stabilizację gruntu oraz zabudowano krawężniki i ułożono podbudowę z kruszywa łamanego pod nawierzchnię jezdni.

Aby umożliwić mieszkańcom przejezdność do posesji tak by budowa była jak najmniej uciążliwa, kontynuacja inwestycji będzie przebiegać odcinkami.

Wykonawcą robót jest firma JKT Joanna Kozera-Turczyńska z siedzibą w Imielinie.

12

1

4

5

do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.