Opłaty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 20.08.2013r.

Opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym

 1.  
  1. Opłata za użytkowanie gruntu 50lat wym.0,60x0,30 jednokomorowy jednomiejscowy - 162,00
  2. Opłata prolongacyjna 20lat wym.0,60x0,30 jednokomorowy jednomiejscowy - 108,00
  3. Opłata za użytkowanie gruntu 50lat wym.2,5x1,5 jednokomorowy jednomiejscowy - 648,00
  4. Opłata prolongacyjna 20lat grób wym.2,5x1,5 jednokomorowy jednomiejscowy - 388,80
  5. Opłata za użytkowanie gruntu 50lat wym.2,5x1,5 jednokomorowy dwumiejscowy - 972,00
  6. Opłata prolongacyjna 20lat wym.2,5x1,5 jednokomorowy dwumiejscowy - 583,20
  7. Opłata za użytkowanie gruntu 50lat wym.2,65x2,10 dwukomorowy dwumiejscowy - 1404,00
  8. Opłata prolongacyjna 20lat wym.2,65x2,10 dwukomorowy dwumiejscowy - 777,60
  9. Opłata za użytkowanie gruntu 50lat wym.2,65x2,10 dwukomorowy czteromiejscowy - 2052,00
  10. Opłata prolongacyjna 20lat wym.2,65x2,10 dwukomorowy czteromiejscowy - 1166,40
 2.  
  1. Opłata za ziemny dziecięcy wym. 0,60x0,30m na 20 lat - 129,60
  2. Opłata za prolongatę na kolejne 20 lat - 129,60
  3. Opłata za grób ziemny wym. 2,5x1,5m na 20 lat - 259,20
  4. Opłata za prolongatę na kolejne 20 lat - 259,20
 3.  
  1. Opłata za pole urnowe na okres 50lat ( 2 urny) - 540,00
  2. Opłata za pole urnowe na okres 20lat ( 2 urny) - 270,00
  3. Opłata prolongacyjna 20lat ( 2 urny) - 172,80
 4.  
  1. Opłata za użytkowanie niszy urnowej na okres 50lat - 2160,00
  2. Opłata za użytkowanie niszy urnowej na okres 20lat - 1080,00
  3. Opłata prolongacyjna 20lat - 1080,00
 5.  
  1. Opłata za nadzór nad wykonaną czynnością usługi pogrzebowej - 216,00
  2. Wyznaczenie miejsca - 108,00
  3. Opłata za dokonanie czynności rejestrujących - 108,00
  4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi oraz porządku w przypadku wykonywania usługi montażu piwniczek przez podmiot zewnętrzny - 108,00
  5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi oraz porządku w przypadku wykonywania usługi otwarcia i przygotowania istniejącej wcześniej piwniczki lub grobowca pod trumnę przez podmiot zewnętrzny - 108,00
  6. Jednorazowy wynajem kaplicy na czas do 2 godzin / 1 obrzęd - 162,00
 6.  
  1. Opłata za wykonanie obmurówki na grobie ziemnym - 21,60
  2. Opłata za wykonanie pomnika lastrykowego ( jednomiejscowego) - 216,00
  3. Opłata za wykonanie pomnika lastrykowego ( dwumiejscowego) - 324,00
  4. Opłata za wykonanie pomnika granitowego ( jednomiejscowego) - 432,00
  5. Opłata za wykonanie pomnika granitowego ( dwumiejscowego) - 864,00
  6. Opłata za wykonanie pomnika lastryko- granit ( jednomiejscowego) - 324,00
  7. Opłata za wykonanie pomnika lastryko- granit ( dwumiejscowego) - 432,00
  8. Opłata za wykonanie pomnika na polu urnowym - 108,00
  9. Opłata za dodatkowy element na polu urnowym - 108,00
  10. Opłata za wykonanie pomnika lastrykowego dziecięcego wym.0,60x0,30 - 54,00
  11. Opłata za wykonanie pomnika lastrykowo - granitowego dziecięcego - 75,60
  12. Opłata za wykonanie pomnika granitowego dziecięcego - 108,00
  13. Opłata za zgodę na remont kapitalny nagrobka - 108,00
 7. Opłata za każdorazowy wjazd - 27,00
 8. Umieszczenie reklamy A4/miesiąc - 61,50
 9. Prowadzenie wszelkich pozostałych czynności na cmentarzu, nie związanych z obsługą i wykonywaniem usług pogrzebowych regulowane będzie osobno zawartą umową

MOPS Czeladź opłaty 1 i 5 są bezpłatne

Groby dziecięce - wykonanie obmurówki na grobie ziemnym 10,80

VAT na wszystko 8%; wyjątek punkt 8 ( VAT 23%)

do góry