Strona główna/Aktualności/Remont ulicy Handlowej

Remont ulicy Handlowej

5 Czerwca 2024

Zakres remontu ul. Handlowej  obejmuje wymianę nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku
o długości około 780 mb oraz wykonanie chodnika na długości 970 mb.

Prace związane z jezdnią polegać będą na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltobetonowej
i wykonaniu nowych warstw bitumicznych. W ramach remontu zostaną też wymienione krawężniki betonowe po obu stronach jezdni. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej wraz z obrzeżami oraz podbudową.

W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem chodnika przy ul. Handlowej.

Handlowa1

Handlowa2

Handlowa3

do góry
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.