Górka Borzecha czeka na młodych narciarzy
18.01.2016.

 Dzięki ostatnim, długo wyczekiwanym przez dzieci, opadom śniegu górka „Borzecha” może być już użytkowana przez amatorów i najmłodszych fanów zabaw śnieżnych.

Przygotowane przez pracowników Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi tereny o długości 250 metrów i różnicy poziomów około 30 metrów stanowią w miarę bezpieczne miejsce dla początkujących saneczkarzy, narciarzy i snowboardzistów.

Wjazd znajduje się od strony ulicy Katowickiej, na wysokości przejścia dla pieszych przy wyjeździe z Parku Jordan. 
>>Otwórz w powiększeniu<<

>>Otwórz w powiększeniu<<

 

(Łukasz Lisowski - administrator) 

 
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
23.12.2015.

Niech ten cudowny czas

Świąt Bożego Narodzenia

Napełni wszystkich radością i ciepłem

A nadchodzący Nowy Rok

Spełni najskrytsze marzenia

życzy Dyrekcja oraz pracownicy

MZGK CZELADŹ

 
Remont ulicy Marii Konopnickiej
30.11.2015.

 

W związku z planowanym rozpoczęciem wymiany nawierzchni asfaltobetonowej na ulicy Marii Konopnickiej w dzielnicy Piaski prosimy wszystkich okolicznych mieszkańców o NIE PARKOWANIE na tej ulicy w dniu 01.12.2015r. (wtorek).

 

Przepraszamy za niedogodności.

 

Remontujemy dla Was.

 
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PRZY CMENTARZACH
28.10.2014.

ImagePragniemy poinformować, że w związku ze zbliżającymi się obchodami 1. Listopada - Dzień Wszystkich Świętych - w rejonie cmentarzy w Czeladzi nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi zmianami i zachowanie szczególnej uwagi podczas poruszania się w tych rejonach.

Czytaj całość…
 
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
15.10.2015.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy referent ds. zamówień publicznych w dziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi.


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe prawnicze,

 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w przypadku osób z wykształceniem średnim lub 1-roczne w przypadku osób z wykształceniem wyższym; preferowane w administracji publicznej,

 3. Znajomość przepisów prawa z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows,

 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 6. Umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,

 7. Dobra organizacja pracy,

 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. Nieposzlakowana opinia.


ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. Prowadzenie rejestrów zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane poniżej 30 000 €,

 2. Prowadzenie rejestrów zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane powyżej 30 000 €,

 3. Prowadzenie rejestru umów,

 4. Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy w przypadku zamówień przetargowych,

 5. Prowadzenie rejestru rozliczeń zamówień publicznych,

 6. Przygotowywanie wniosków i zarządzeń dla zamówień przetargowych powyżej 30 000 €,

 7. Przygotowywanie specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umów,

 8. Uruchamianie oraz przeprowadzanie procedury zamówień publicznych dla przetargów nieograniczonych oraz postępowań „z wolnej reki”,

 9. Przygotowywanie zestawień miesięcznych opłat na targowisku miejskim,

 10. Przygotowywanie faktur dla osób handlujących na targowisku miejskim,

 11. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie wykonywanych czynności zawodowych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,

 2. Curriculum vitae,

 3. Kserokopie świadectw pracy,

 4. Kserokopie dyplomu lub świadectwa dokumentującego wykształcenie,

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności,

 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Oferty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26.10.2015 r. osobiście w sekretariacie siedziby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi lub listownie pod adresem: ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź.

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci spełniający wymogi formalne o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32/ 265 11 76.

MZGK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił poniżej 6%.DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

w Czeladzi

 


 
Zgłoś awarię oświetlenia ulicznego
10.07.2015.

Do kogo dzwonić, gdy latarnia oświetlenia ulicznego miga lub nie świeci?

 

Firma TAURON posiada specjalną infolinię, na którą można zgłaszać wszelkie awarie, usterki, brak zasilania itp. problemy związane z zasilaniem w energię elektryczną.

 Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny numer 991 a następnie po wysłuchaniu automatycznej zapowiedzi wybrać numer 2, zostaniemy połączeni z osobą, która przyjmie od nas zgłoszenie i przekaże je odpowiednim służbom w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

 
Trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego
10.07.2015.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w 2015 roku zrealizuje projekty mieszkańców wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.


W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców oraz podpisano umowy na budowę placów zabaw w parku Jordan i na osiedlu Nowotki oraz budowę strefy aktywności fizycznej przy ul. Krótkiej w Czeladzi.


W czerwcu rozpoczęły się prace związane z budową przedmiotowych placów zabaw oraz strefy aktywności fizycznej.

W Parku Jordan powstanie plac zabaw podzielony na siedem stref dziecięcych zmysłów: ruchu, równowagi, dotyku, słuchu, węchu, wzroku, smaku.


Zarówno na placu zabaw w Parku Jordan jak i na osiedlu Nowotki zamontowane zostaną różne urządzenia zabawowe takie jak huśtawki, karuzele, piaskownice.

W strefie aktywności fizycznej przy ul. Krótkiej zamontowane zostanie 12 podwójnych urządzeń fitness.


W ramach budżetu obywatelskiego pracownicy MZGK własnymi siłami wykonali parking przy ul. Waryńskiego oraz pomalowali przejścia dla pieszych przy przedszkolu nr 11 w Czeladzi przy ulicy Kombatantów.

Dodatkowo przy przejściach dla pieszych przy ul. Ogrodowej zamontowano oznakowanie pionowe oraz obniżono krawężniki.


Do końca sierpnia powstanie zlecony przez MZGK projekt na wykonanie zagospodarowania terenu zielonego wewnątrz Osiedla Piłsudkiego, którego realizacja przewidziana jest do końca bieżącego roku.W ramach bieżących prac przygotowywane są tereny pod sprzedaż działek w dzielnicy Piaski. Trwa budowa miejsc parkingowych przy ul. Ogrodowej oraz przebudowa parkingu przy ul. Szpitalnej. W najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja chodników ul. 17 lipca w Czeladzi.
 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.06.2015.

                                                                                 

                                               Czeladź, dn. 10.06.2015r.


 

       Informacja o wyborze 

       najkorzystniejszej oferty

        


                         Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi informuje, że       

                         rozstrzygnięto postępowanie przeprowadzone na podstawie zaproszenia         

                         do składania ofert  na wykonanie projektu budowlano              

                         wykonawczego dla zadania „Remont jezdni ul. Równoległej    

                         w Czeladzi".

                

Czytaj całość…
 
Zaproszenie do złożenia ofert - wykonanie projektu budowlano- wykonawczego ul. Równoległa
27.05.2015.

 

 

                                                                                           Czeladź, dn. 27.05.2015r.

 


 

                Zaproszenie do złożenia oferty

 

  Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano- wykonawczego obejmującego remont ul. Równoległej – drogi łączącej ul. Legionów z projektowaną obwodnicą Osiedla Piłsudskiego, długości ok. 600 mb, klasa drogi D.

 

W ramach projektu przewidziany jest remont drogi przystosowanej do kategorii ruchu KR-1 wraz z  wykonaniem „meandrów” drogi , miejsc postojowych w ramach pasa drogowego oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy.

Należy dostosować projekt ul. Równoległej do projektowanej Obwodnicy osiedla Piłsudskiego oraz skorygować jej przebieg w rejonie skrzyżowania z projektowaną Obwodnicą.

 

 W załączeniu mapka poglądowa.

 

Zakres opracowania i dostarczenia dokumentacji do Zamawiającego obejmuje:

- projekt budowlano- wykonawczy remontu drogi wraz z projektem organizacji ruchu,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy i przedmiary,

- zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym.

 

Dokumentacja musi zostać dostarczona do Zamawiającego w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD (format zapisu PDF oraz ATH).

 

 

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 21