Dane adresowe:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź

Jesteś na: Strona główna / MZGK / Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 470 r. z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 256 r. z późniejszymi zmianami )

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264 .),

4. Uchwała nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2020 r. poz. 3701)

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

1. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót drogowych np. zjazdu lub na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „zajęcie pasa”

2. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „zajęcie pasa-urządzenie obce”

3. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniosek do pobrania: „kiosk, stoisko”

4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklamy wniosek do pobrania: „reklama”

Uwagi:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć, z wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.
Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć:
- w przypadku umieszczania nowych urządzeń razem z wnioskiem na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia w pasie drogowym robót związanych z umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- w przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześnie umieszczonego w pasie drogowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego zezwolenia.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty - na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

Stawki opłat są określone w uchwale nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7 maja 2020 r. Poz. 3701)

W przypadku składania wniosku przez osobę trzecią należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go w sprawach związanych z zajęciem pasa drogowego + dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Czeladź.

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Wniosek o zajęcie pasa Wniosek o zajęcie pasa 16-03-20 14:05 22KB pobierz plik: Wniosek o zajęcie pasa
Wniosek zajęcia pasa - urządzenie obce Wniosek zajęcia pasa - urządzenie obce 20-03-27 00:42 15KB pobierz plik: Wniosek zajęcia pasa - urządzenie obce
Wniosek kiosk, stoisko Wniosek kiosk, stoisko 16-03-20 14:06 25KB pobierz plik: Wniosek kiosk, stoisko
Wniosek reklama Wniosek reklama 16-03-20 14:06 25.5KB pobierz plik: Wniosek reklama
Wniosek warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej.pdf Wniosek warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej.pdf 16-12-01 21:25 44.86KB pobierz plik: Wniosek warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej.pdf
Uchwała nr XXII/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 kwietnia 2020 r. Uchwała nr XXII/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 kwietnia 2020 r. 20-05-22 13:07 1.21MB pobierz plik: Uchwała nr XXII/267/2020 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Redakcja strony: Zajęcie pasa drogowego Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Lisowski Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Adamczyk Kamil 2016-03-20 14:01:38
  • Aktualizacja publikacji:Lisowski Łukasz 2020-05-22 13:06:29
  • Wytworzenie publikacji:Lisowski Łukasz 2020-05-22 13:06:26
  • Zatwierdzenie informacji:Lisowski Łukasz 2020-05-22 13:06:26
Drukuj Liczba odwiedzin: 1204

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl