Dane adresowe:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź

Jesteś na: Strona główna / MZGK / Działalność

Działalność

1. Powstanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi powstał 01.06.2008 r. na bazie zlikwidowanego Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi.
Akt założycielski stanowi uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/471/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.

2. Forma organizacyjna

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej stanowi jednostkę organizacyjną miasta i podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta, który sprawuje nadzór i kontrolę nad jego działalnością.

3. Siedziba

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ma swoją siedzibę w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świat i dni wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00

4. Zakres działania

Zgodnie ze statutem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi jest jednostką budżetową Gminy Czeladź.

Do zakresu działania zarządu należy:

- sprawowanie zarządu nad drogami gminnymi w mieście, w tym bieżące utrzymanie dróg w szczególności poprzez:

a) naprawę nawierzchni dróg,
b) naprawę nawierzchni chodników,
c) oznakowanie poziome i pionowe dróg,
d) oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków

- przygotowanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór w trakcie realizacji, pełnienie funkcji inwestora zastępczego Miasta,
- oświetlenie miejskie,
- utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, małej architektury (place zabaw, fontanny, klomby, rzeźby, itp.)
- administrowanie cmentarzem komunalnym i targowiskiem miejskim,
- wykonanie na zlecenie i na rzecz Gminy innych usług i zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
- zagospodarowanie i utrzymanie przestrzeni publicznej – place, skwery, parkingi publiczne, pylony reklamowe,

Zarząd może wykonywać usługi i zadania z zakresu gospodarki komunalnej na rzecz innych podmiotów w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia komunalne o jakich mowa w ustawie o samorządzie gminnym.

5. Finansowania działalności

Zadania wykonywane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej finansowane są ze środków budżetowych Gminy Czeladź. Czynione są starania o pozyskanie środków finansowych unijnych na realizacje infrastruktury miejskiej.

6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor MZGK lub jego Zastępca, w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 15:00

 

Redakcja strony: Działalność Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Lisowski Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Lisowski Łukasz 2020-06-25 14:57:31
  • Aktualizacja publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 14:57:33
  • Wytworzenie publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 14:57:31
  • Zatwierdzenie informacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 14:57:31
Drukuj Liczba odwiedzin: 917

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl