Dane adresowe:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź

Jesteś na: Strona główna / MZGK / Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Czeladzi od dnia 01.01.2018 r. :

 

Lp. Data kontroli Organ dokonujący kontroli Zakres kontroli
1. od 13.06.2018 r. do 14.06.2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej - ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2. od 07.12.2018 r. do 21.12.2018 r. Burmistrz Miasta Czeladź - przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2017 r.
3. od 20.05.2019 r. do 05.06.2019 r. Burmistrz Miasta Czeladź - gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących
- realizacja obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2018 r.
4. od 27.02.2020 r. do 28.02.2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014-2020 (dot. projektu 083F/17)
5. od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r. Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej
- Ocena wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia dyrektora, instrukcje, regulaminy) a w szczególności Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
- realizacja zaleceń wydanych po kontroli w 2019 r.

 

Redakcja strony: Informacje o kontrolach Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Lisowski Łukasz 2020-06-25 11:39:37
  • Aktualizacja publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 12:46:40
  • Wytworzenie publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 12:46:38
  • Zatwierdzenie informacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 12:46:38
Drukuj Liczba odwiedzin: 60

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl